Địa chỉ: 277/56 Xô  Viết  Nghệ  Tĩnh, Phường  15, Quận  Bình  Thạnh

Điện thoại: 0968 283 681

Thời gian làm việc: 8h sáng tới 9h tối