Địa chỉ: 277/56 Xô  Viết  Nghệ  Tĩnh, Phường  15, Quận  Bình  Thạnh, TP  Hồ  Chí  Minh.

Điện thoại: 0931.304.758

Thời gian làm việc: 8h sáng tới 9h tối