Quán cà phê Cỏ Ba Lá - Thành phố Nha Trang

Thông tin dự án

Quán cà phê Cỏ Ba lá - Thành Phố Nha Trang

  • Chủ đầu tư: -
  • Thời gian thực hiện: 30 Ngày
  • Kinh phí: 270.000.000 VNĐ
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline