Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm HCM

Thông tin dự án

Thư Viện Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Địa Chỉ: Lê Trọng Tấn, Tân Phú, HCM

  • Chủ đầu tư: Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
  • Thời gian thực hiện: 45 ngày
  • Kinh phí:
  • Thông tin dự án:

hotline