Quán cà phê - Trà sữa Quận 12

Thông tin dự án

Quán cà phê - Trà sữa Quận 12 , Tp. HCM

  • Chủ đầu tư: Anh Chữ
  • Thời gian thực hiện: 45 Ngày
  • Kinh phí: 325.000.000 VNĐ
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline