Trung tâm giáo dục Everest Education Quận 2

Thông tin dự án

Trung tâm giáo dục Everest Education tại 218 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Tp.HCM

  • Chủ đầu tư: Everest Education
  • Thời gian thực hiện: 45 Ngày
  • Kinh phí: 1.750.000.000 VNĐ
  • Thông tin dự án:

hotline