Thông tin dự án

Căn hộ đường D1, Chung cư Wilton Tower, Quận Tân Bình, Tp.HCM

  • Chủ đầu tư: -
  • Thời gian thực hiện: 30 Ngày
  • Kinh phí: 345.000.000 VNĐ
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline