Nhà phố Bùi Đình Túy

Thông tin dự án

Nhà phố Bùi Đình Túy , Quận Bình Thạnh , Tp . HCM

  • Chủ đầu tư: Anh Hải
  • Thời gian thực hiện: 30 Ngày
  • Kinh phí: 210.000.000 VNĐ
  • Thông tin dự án:

Hình ảnh dựa án
hotline